תרגומים נוטריונים נפוצים:

 

תרגום נוטריוני תעודת לידה

תרגום נוטריוני תעודת נישואין

תרגום נוטריוני לתעודת בגרות

תרגום נוטריון לדיפלומה מחו"ל

תרגום נוטריון לתעודת זהות
תרגום נוטריון לרישיון נהיגה

תרגום נוטריוני לתעודת יושר

תרגום נוטריון לתעודת גירושין
תרגום נוטריוני לתעודת שינוי שם

תרגום נוטריון לתעודת פטירה

תרגום נוטריוני לצו קיום צוואה

תרגום נוטריוני לצו ירושה

תרגום נוטריון לדרכון 

תרגום נוטריון לאישור ניהול ספרים

תרגום נוטריון לסינית

תרגום נוטריוני לתעודת רישום חברה

תרגום נוטריוני לתמצית רישום פלילי

תרגום נוטריוני לשינוי שם חברה

תרגום נוטריוני לאישור ניהול חשבון בנק

תרגום נוטריוני לאישורי הכנסה

תרגום נוטריוני לתעודה מקצועית

תרגום נוטריוני לצו קיום צוואה

תרגום נוטריוני לצו ירושה

תרגום נוטריוני למסמכי הגירה

תרגום נוטריוני למסמכים משפטיים

תרגום נוטריון למסמכים רפואיים

תרגום נוטריון ליפוי כוח

תרגום נוטריוני למסמכי אימוץ

תרגום נוטריוני למסמכי התאזרחות

תרגום נוטריוני לתמצית רישום משרד האוכלוסין

תרגום נוטריון לכתב תביעה
תרגום נוטריון לתצהיר
תרגום נוטריון לפסק דין
תרגום נוטריון להסכמים
תרגום נוטריון לתעודות לימודים
תרגום נוטריון לתעודת מקצוע
תרגום נוטריון למסמכים רפואיים
תרגום נוטריון למסמכים משפטיים
תרגום נוטריון לתעודה רפואית
תרגום נוטריון לקבלה / חשבונית
תרגום נוטריון לרשיון עסק
תרגום נוטריון לתקנון
תרגום נוטריון למסמכי חברה
תרגום נוטריון לאשרות כניסה

 

מהו תרגום נוטריוני?

על מנת להבין מהו תרגום נוטריוני ראשית עלינו להבין מהו נוטריון:

 

נוטריון הינו עורך דין בעל ותק של מינימום 10 שנים שנדרש לעמוד במספר דרישות נוספות והשתלמות ספציפית אותם קבעה הועדה לרישוי נוטריונים של משרד המשפטים. עמידה בדרישות הועדה מקנה לנוטריון רשיון לחתום על מסמכים רשמיים של המדינה כמורשה מטעמה ולבצע פעולות בעניינים המשפטיים של .המדינה

 

מהו תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני נדרש לרוב בגין מסמכים רשמיים של מדינה הנשלחים למדינה זרה. מסמכים כגון:  תעודת התאגדות של חברה, תעודת פטירה, תעודת נישואין, תעודת לידה, מסמכי אימוץ/התאזרחות, דרכונים,  פסיקה של בית משפט ועוד מיני מסמכים אחרים המפורטים באתר זה.

 

על מנת שמסמכים אלו יהיו קבילים במדינה הזרה נקבע שלא מספיק תרגום רגיל של המסמך על ידי מתרגם הדובר את שפות התרגום, אלא נדרש שנוטריון מוסמך של משרד המשפטים יבצע את התרגום של המסמך ויאשרו נוטריונית באמצעות חותמת וחותם במסמך כרוך בסרט אדום כדין. התרגום הנוטריוני להבדיל מתרגום רגיל חייב להיות מדויק ונאמן למקור על מנת שיהיה קביל במוסדות בינלאומיים בעולם.